Pretraga
Close this search box.

Ostale oblasti:

Advokat za naknadu štete

SP Legal advokat za naknadu štete će vam pomoći da unovčite pretrpljene fizičke i duševne bolove, umanjenu životnu aktivnost, materijalnu štetu u saobraćaju, povredu ugleda časti ili slobode prava ličnosti.

Na osnovu pravnog znanja, veština i iskustva, primenjujemo pravne mere koje daju rezultate!

Naš advokat za nadoknadu štete se posebno zalaže i za mirno rešenje spora, kako bi stranke regulisale nesuglasice i postigle poravnanje.

Vaš pouzdan advokat za naknadu štete

Ukoliko ste pretrpeli štetu u saobraćajnoj nesreći, povredili se na poslu ili javnom mestu, advokat za naknadu štete iz SP Legal tima vas savetuje kako da dobijete pravičnu naknadu.

To podrazumeva i troškove medicinskih tretmana, gubitak zarade usled izostanka sa posla, ali i druge posedice.

Vodimo komunikaciju sa osiguravajućim društvima, učestvujemo u pregovorima i sudskim postupcima.

Advokat za naknadu štete pruža i uslugu pravnog savetovanja i usmeravanja klijenata kako bi osigurali zaštitu i adekvatno obeštećenje, u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Da li imate pravo na naknadu štete?

Oštećena lica u mnogim slučajevima nisu upoznata sa svojim pravima u pogledu ostvarivanja naknade štete, bilo da se radi o naknadi materijalne štete (šteta na vozilima) ili naknadi nematerijalne štete (npr. telesne povrede).

Zadatak SP Legal kancelarije je da svojim dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti pomogne oštećenima da razumeju, a onda i ostvare svoja prava na naknadu štete.

Pružamo uslugu davanja pravnih saveta, procenjujemo mogućnosti ostvarivanja tog prava, i obezbeđujemo pravno zastupanje i zaštitu u postupku naknade štete u vansudskom, ili u sudskom postupku,  ukoliko do njega dođe.

Godine uspeha u nadoknađivanju štete za klijente

SP Legal advokatska kancelarija preuzima na sebe vašu sigurnost i informisanost u procesu nadoknade štete.

Osnovni cilj naše kancelarije jeste da našim klijentima pružimo najbolju moguću pravnu pomoć i zaštitu u procesu naknade štete, ali i mnogih drugih pravnih delatnosti.

Uspesi koje smo ostvarili na ovom polju, odraz su posvećenosti i personalizovanog pristupa svakom klijentu.

Nakon preuzimanja slučaja, redovno ćemo vas obaveštavati o napretku i rezultatima. Transparentnost i zadovoljstvo klijenta je ključ našeg višegodišnjeg uspeha.

Treba vam pravna pomoć?