Pretraga
Close this search box.

Radno pravo

Štitimo vaša prava i interese, osiguravamo pravične uslove rada, i pomažemo vam da razumete sve što prati nastanak jednog radnog odnosa: sklapanje ugovora o radu, njegovo trajanje (npr. povišice), ali i prestanak radnog odnosa.

Privredno pravo

Nudimo pravne savete i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa, izrada ili izmena svih opštih i pojedinačnih akata, kao i zastupanje u svim vrstama sporova, zarad mirnog rešavanja konflikata.

Naknada štete

Naš advokat za naknadu štete će vam pomoći da unovčite pretrpljene fizičke i duševne bolove, umanjenu životnu aktivnost, materijalnu štetu u saobraćaju, povredu ugleda časti ili slobode prava ličnosti.

IT pravo

Advokat za IT pravo vam pruža stručno tumačenje, analizu i pravnu podršku u svim izazovima i rizicima sa kojima se suočavate kao biznis koji posluje uokviru informaciono-tehnološkog sektora.

Imovinsko pravni odnosi

Naš advokat za imovinsko pravne odnose će vam pomoći da minimizirate pravne i ekonomske rizike, i omogućiti vam dugoročnu bezbrižnost predajući vašu imovinu i nasledstvo - u vaše ruke.