Pretraga
Close this search box.

Ostale oblasti:

Advokat za radno pravo

Advokat za radno pravo vam pomaže da razumete sve zakone, pravne norme, odredbe i dopune zakona kojima se definiše svaki radni odnos, ali i obezbeđuju vaša prava kao zaposlenog.

Radno pravo je krovni naziv za veliki broj zakona, što ga često čini teškim za razumevanje i snalaženje.

Advokat za radno pravo iz SP Legal tima je tu da vam protumači zakone, posavetuje vas, i zastupa ukoliko vam je potrebna pravna zaštita.

Već 10 godina uređujemo i podržavamo odnose između poslodavaca i radnika. Štitimo vaša prava i interese, osiguravamo pravične uslove rada, i pomažemo vam da razumete sve što prati nastanak jednog radnog odnosa: sklapanje ugovora o radu, njegovo trajanje (npr. povišice), ali i prestanak radnog odnosa.

Advokat za radno pravo je vaš put ka boljim uslovima na poslu

Ukoliko smatrate da su obaveze poslodavca prema vama neispunjene, vaš advokat za radno pravo će proveriti validnost stavki definisanih ugovorom o radu, i to u delu koji je najčešće sporan, a to je: odstupanje od dogovorene mesečne zarade, radnog vremena, uslova zapošljavanja, naknade za prekovremeni rad, plaćeni odmor i zaštita od otkaza.

SP Legal se zalaže za poštovanje svačijih prava, i trudi se da isključi pojavu diskriminacije na osnovu pola, godina, rase, religije i drugih karakteristika.

Planirate otvaranje firme – trebaće vam advokat za radno pravo

Usmeravanim delovanjem na radno-pravne odnose, upravljanje ljudskim resursima i radno pravo, pomažemo klijentima da upravljaju svojim imovinom, odnosno uspostave kontrolu nad ugovorima, računima, porezom, i slično.

Izbor vrste odnosa koji ćete zasnovati sa zaposlenim je od velike važnosti! Advokat za radno pravo će vam pomoći da razumete međusobna prava i obaveze, poreski tretman, dužinu trajanja i mogućnost raskida ugovora, kao i druge važne okolnosti.

SP Legal kao vaš prijatelj na poslu

SP Legal advokat za radno pravo je tu da vas pravnim savetima i mišljenem iz oblasti radno-pravnih odnosa, izrada ili izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca, zastupa u svim vrstama sporova.

Nastojimo da zaštitimo vaše dostojanstvo, ugled, lični i profesionalni integritet, zdravlje i položaj na poslu.

Radni odnos se uspostavlja radi zadovoljenja potreba i radnika, i vlasnika. Mi smo tu da osiguramo te potrebe budu ispoštovane, i da pružimo stručnu podršku vama kao našem klijentu kako bi vaši zahtevi bili ispoštovani, a vi kao radnik ili poslodavac zaštićeni i zadovoljeni.

Treba vam pravna pomoć?